Trích nguồn tin Reuters, trang Tin Tức Công Giáo Thế Giới Catholic World News loan Xem thêm: Tòa Thánh đạt thoả hiệp với Bắc Kinh để thiết lập quan hệ ngoai giao