Lời mở

Hôm nay là Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên. Trước khi Chúa Giêsu lên trời (x. Cv 1,1- Xem thêm: Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 của ĐTC Phanxicô